logo
Amsterdamseweg 73 | 1182 GP | Amstelveen T: 020-6478559 | E: contact@ah-linden.nl

Albert Heijn en Royal A-ware verduurzamen kaas- en zuivelschap

Geplaatst op 15 December 2017 om 17:21 door Jeroen Smit

3456 keer gelezen

Om nog beter invulling te kunnen geven aan het verder verduurzamen van het huismerk zuivelschap, hebben Albert Heijn en Royal A-ware een overeenkomst gesloten voor het realiseren van een duurzamere en transparante productieketen voor zuivelproducten. Vandaag start de aanmelding voor melkveehouders die binnen dit concept melk willen gaan leveren.

Deze melkstroom wordt door Royal A-ware apart verwerkt tot kaas en andere typisch Hollandse zuivelproducten als melk en yoghurt van het AH Huismerk. Kwaliteitsproducten, waarvan de herkomst transparant is en die op een duurzamere wijze zijn geproduceerd. Melkveehouders die meedoen aan het programma ontvangen een premie bovenop de A-ware melkprijs.

De verdere verduurzaming van de productieketen vindt plaats vanuit drie pijlers: koe, bodem en boer. In de periode 2018-2020 wordt het programma stapsgewijs ingevoerd.

Koe
Op het gebied van weidegang gaan AH en Royal A-Ware een stap verder en streven we naar een verdere optimalisering van weidegang voor melkkoeien. De basis voor goede weidegang ligt bij het eten van gras in de wei. Daarom wordt jongvee ook geweid. In het winterseizoen, wanneer de koeien binnen staan, beschikken alle koeien over een eet- en ligplek en hebben ze meer ruimte in de stal. Dit is belangrijk voor het natuurlijke gedrag van de koeien. In alle stallen hangt een koeborstel voor de verzorging van de huid van de koe. Een koe is een herkauwer en eet gras. De koe krijgt de juiste voeding waaruit zij optimaal melk kan produceren. Het voer zal voor tenminste 80% bestaan uit (geconserveerd) gras.

Bodem
Albert Heijn en Royal A-Ware willen hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en streven naar een optimale draagkracht van een melkveebedrijf met haar omgeving. Grondgebondenheid zorgt ervoor dat het aantal dieren en de hoeveelheid grasland met elkaar in balans zijn. Voer uit de regio draagt bij aan een vermindering van vervoersbewegingen die CO2-uitstoot veroorzaken. Het vakmanschap van de melkveehouder op het gebied van de bodem wordt verder ontwikkeld. Met het inzaaien van 100% kruidenrijk grasland wordt de biodiversiteit bevorderd, waardoor weidevogels kunnen foerageren en broeden. Kruidenrijk grasland heeft veel positieve effecten op de bodem. De bodem wordt gezonder en veerkrachtiger door meer organische stof (voedsel) uit dierlijke mest vast te leggen. Daarbij komt dat de bodem niet meer geploegd mag worden, hetgeen een bron van emissie is. De aandacht voor de zorg voor de bodem in ons programma is uniek in Nederland.

Boer
De melkveehouders streven naar een zo klein mogelijke footprint door uitsluitend groene stroom te gebruiken. Daarnaast zorgen zij goed voor hun dieren. Kalveren worden op het bedrijf of binnen een straal van 25 km opgefokt. Melkveehouders zijn trots op hun onderneming en stellen het bedrijf open voor de consument.

Reageren